Sata-Häme Soi ry:n hallitus on hakenut yhdistyksen konkurssiin

Sata-Häme Soi FI

Sata-Häme Soi ry:n hallitus on hakenut yhdistyksen konkurssiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa
13.9.2023. Yhdistyksen varat eivät riitä kattamaan velkoja.

Vuonna 2019 saatiin hyvä tulos, kun festivaali tehtiin lähes 100 % talkoilla ilman henkilöstökuluja taustalla olleiden aiempien taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi. Sitä seurasi kaksi koronakesää ja niiden jälkeen kaksi yleisökadosta kärsinyttä juhlaa. Yleisökato koronan jälkitilassa on yllättänyt kaikki.

Ohjelmiston sisältöjen suhteen ei ole osattu tehdä riittävässä määrin nykypäivän yleisöä paremmin huomioivia valintoja – viimeisten vuosien uudistumisprosessit jäivät kesken. Taloudellisesta tilanteesta johtuen festivaali ei ole pystyneet tuottamaan niin laaja-alaista sisältöä kuin mitä olisimme hallituksena toivoneet. Lisäksi yhdistyksen rahoituspohja on avustusten muodossa vuosien myötä kaventunut.

Tulojen ehtyessä ovat järjestelyn yleiskustannukset kuitenkin nousseet huomattavasti. Myös viranomaisvaatimukset järjestelyjen puitteista ja laadusta ovat jatkuvasti kiristyneet, mikä on lisännyt kustannuksia entisestään. Ikaalisten kaupunki on tukenut tapahtumaa vuosikymmenet. Kaupunki ei enää kuitenkaan kata yhdistyksen tappioita lisämäärärahalla.

Sata-Häme Soi ry:n hallitus on pahoillaan kaikista pettymyksistä ja tappioista, joita tilanne aiheuttaa pitkäaikaisille ja läheisille yhteistyökumppaneille, palveluiden tuottajille, esiintyjille, taiteilijoille ja juhlien tukijoille.

Kaikesta huolimatta Sata-Häme Soi ry:n hallitus on ylpeä siitä, että olemme voineet 50 vuodenaikana tuottaa Ikaalisissa valtavan määrän kulttuurisisältöä sadoilletuhansille ihmisille, TV-katsojille, soittajille, harrastajille ja musiikista pitävälle yleisölle. Ikaalinen on Sata-Häme Soin myötä tullut tunnetuksi kaikkialla Suomessa ja musiikin alalla myös kansainvälisesti. Sata-Häme Soi on yhdistänyt ikaalilaisia ja innostanut asukkaita ja juhlavieraita mukaan yhteiseen kesäjuhlaan.

Sata-Häme Soi ry:n hallitus.

Mahdollisia lisätietoja:
Veli-Matti Ruotsalainen (Sata-Häme Soi ry:n hallituksen puheenjohtaja)
veli-matti.ruotsalainen@ikaalinen.fi