Kansanedustaja Pia Viitanen avasi Sata-Häme Soi -festivaalin

”Kulttuurin voimavaroja pitää kasvattaa”

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd) pitää välttämättömänä, että kulttuurin voimavaroja kasvatetaan tulevaisuudessa. Viitanen avasi tänään torstaina Sata-Häme Soi -festivaalin Ikaalisissa.

Sata-Häme soi -festivaalin Viitanen näkee merkittävänä osana suomalaista kulttuurielämää.

– Sata Häme Soi -festivaalilla on pitkä ja kunniakas perinne. Ikaalinen on kuuluisa pelimanniperinteistään sekä harmonikkamusiikistaan ja sillä on iso merkitys elinvoimaisen harmonikkakulttuurin ylläpitäjänä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viitanen totesi myös, että eduskunnan viime joulukuun budjetissa antama taloudellinen tuki festivaalille oli osoitus siitä, että Sata-Häme Soi -festivaalia arvostetaan.

– Sata-Häme Soi on paikkansa ansainnut. On hienoa, että taas tänään ja tulevina päivinä se soi, ja tuo aurinkoa elämäämme.

– Kulttuurilla ja taiteella on iso merkitys jo itsessään, minkä lisäksi niillä on iso rooli myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistajana, syrjäytymisen ehkäisijänä ja oppimisen edistämisessä. Kulttuuri lisää merkittävästi myös alueellista elinvoimaa ja luo työpaikkoja. Luovat alat ovat tärkeä tulevaisuuden mahdollisuus, joka tulee kasvamaan ja johon nyt on tartuttava voimakkaasti, totesi Viitanen puheessaan.

Hän pitää tärkeänä, että uudessa hallitusohjelmassa tehdään merkittäviä panostuksia kulttuuriin.Tulevalla kaudella kulttuuriin ja luovan talouden edistämiseen lisätään kaikkiaan noin 170 miljoonaa euroa, joista osa on pysyviä menoja, osa kertaluonteisia.

Lisäsatsauksia tehdään mm. lasten ja nuorten kulttuuritarjontaan, taiteen perusopetusta tuetaan, taiteilija-apurahojen tasoa nostetaan, kulttuurimatkailua vahvistetaan ja luovaa taloutta edistetään.

Ajankohtaisista hankkeista esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on taloudellisesti suurin. Tämä laajentaa teatterin, musiikin, museoiden ja sirkuksen tarjontaa koko maassa ja varmistaa uusien toimijoiden pääsyn valtion tuen piiriin.

Viitanen korostaa, että työn on jatkuttava niin, että tulevina vuosina saavutetaan kulttuurialan asettama tavoite, jonka mukaan kulttuurin osuutta valtion budjetista kasvatetaan prosenttiin. Tällä hetkellä tuo osuus on noin 0,8 prosenttia.